Stanisław Markowski

Urodził się 8 maja 1949 roku w Częstochowie w rodzinie Alfredy i Kazimierza Markowskich. Ojciec Kazimierz / 1913 – 1998/ był artystą malarzem i muzykiem, wprowadził też syna w arkana fotografii. Brat, Aleksander jest malarzem i pedagogiem. Dyplom magistra geografii uzyskał Stanisław na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 roku. Ma żonę Grażynę i 2 synów: Dominika i Piotra. Debiutował wystawą fotograficzną „Klimaty Krakowa” w 1971 roku . Następna to „Przedmieście”, poświęcona dzielnicy jego dzieciństwa - Zawodzie, w Częstochowie.

W latach 1972 – 1974 prowadzi pracownię fotograficzną w Muzeum UJ /Collegium Maius/ u prof. Karola Estreichera. 1974 – 75 jest instruktorem fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Nowej Hucie, 1975 – 77 fotoreporterem w Krajowej Agencji Wydawniczej. Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików /nr leg. 463/

W latach 1980 – 89 współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, a także do dziś z tygodnikiem „Niedziela” w Częstochowie. W latach 80-tych wykonuje zdjęcia spektakli w „Teatrze Starym” w Krakowie, współpracuje z Andrzejem Wajdą przy filmie „Człowiek z Żelaza”. W latach 1980 – 81 działa w „Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych” oraz w „Komitecie Pomocy Więzionym Za Przekonania”.

Więcej... Stanisław Markowski  

Krakowskie impresje

Więcej...

 

Copyright © 2011 Stanisław Markowski | Projekt i wykonanie JW Studio grafika strony internetowe