Życiorys

Urodził się 8 maja 1949 roku w Częstochowie w rodzinie Alfredy i Kazimierza Markowskich. Ojciec Kazimierz / 1913 – 1998/ był artystą malarzem i muzykiem, wprowadził też syna w arkana fotografii. Brat, Aleksander jest malarzem i pedagogiem. Dyplom magistra geografii uzyskał Stanisław na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 roku. Ma żonę Grażynę i 2 synów: Dominika i Piotra. Debiutował  wystawą fotograficzną „Klimaty Krakowa” w 1971 roku . Następna to „Przedmieście”, poświęcona dzielnicy jego dzieciństwa -  Zawodzie, w Częstochowie.

W latach 1972 – 1974 prowadzi pracownię fotograficzną w Muzeum UJ /Collegium Maius/ u prof. Karola Estreichera. 1974 – 75 jest instruktorem fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Nowej Hucie, 1975 – 77  fotoreporterem w Krajowej Agencji Wydawniczej. Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików /nr leg. 463/.

W latach 1980 – 89 współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, a także do dziś z tygodnikiem „Niedziela” w Częstochowie...

Więcej...

Wideo